Omgeving > Dierenwereld


De eland, het symbool voor scandinavië.

Idre Camping eland Idre Camping longbeak kip vogel

Toch zijn er buiten de eland om nog meer dieren die je niet snel zult aantreffen in de rest van Europa. De beer, de lynx, de ree, het rendier, de bever en de wolf. Het zijn dieren die in meerdere of mindere mate gezien kunnen worden. De bever kunt u in de directe omgeving van de camping zien. Wie goed de waterkant afzoekt, kan sporen ontdekken van deze waterbouwer.

Idre Camping jarv vos veelvraat Idre Camping vosjes vossen vos wildeleven dieren wild

In het bos grenzend aan de camping kunt u rendieren en elanden aantreffen.

Idre Camping beer Idre Camping rendier

De rendieren behoren toe aan lappenfamilies en zijn tesamen met de elanden een groot gevaar voor het autoverkeer in Zweden. Jaarlijks vinden er jammer genoeg vele aanrijdingen plaats met deze dieren.

Idre Camping rendieren Idre Camping konijn haas Idre Camping vogel kip veren Idre Camping vogel kip veren snavel